Samenstelling bestuur

Voorzitter Peter van Sante
Secretaris John Dorreman
Penningmeeester Dita Louwerse
Voetbal Gerard Verhoek
Velden en materialen Us Khan
Vrijwilligers en activiteiten Barry Dorreman
Fusie en clubgebouw Cees Dogger