Voorzitter omtrent nieuw sportcomplex

Geacht College van B&W en gemeenteraad, Als nieuwe voorzitter van voetbalvereniging ZSC’62 schrijf ik deze brief waarin ik mijn zorg wil uiten over de voortgang van het besluit tot een nieuw sportcomplex in de Westhoek.

Graag zet ik mijn mening uiteen waarbij ik aan wil tekenen dat ik bewoner ben van de gemeente Goes dus vrij objectief naar de situatie kijk. In mijn optiek is er in de toekomst gezien de demografische ontwikkeling van Schouwen Duiveland slechts plaats voor 3 voetbalverenigingen. Een in Zierikzee als vanzelfsprekend, een aan de Oostkant en een vereniging in de Westhoek. In mijn optiek zou sport en onderwijs hier qua te bepalen vestigingsplaats idealiter gekoppeld worden rekening houdend met de demografische ontwikkeling van de toekomst waarbij niet naar aantallen inwoners van dorpen gekeken moet worden maar naar gemakkelijk te bereiken plaatsen.

Nu is het al een paar jaar helder dat de leden van de voetbalverenigingen van ZSC’62, Renesse en De Westhoek ingestemd hebben met een fusie onder voorwaarde van een nieuw sportcomplex. Mijn inziens een uitgelezen kans om aan heel Schouwen Duiveland maar ook daarbuiten te laten zien hoe je in een krimpend gebied wel de voorzieningen op peil kunt houden en dorpen met elkaar kunt verbinden. Vanzelfsprekend is er veel emotie omtrent sport en onderwijs en wil ieder dorp zijn voorzieningen behouden maar dat is korte termijn.

Nogmaals zijn er hier 3 dorpen die in tegenstelling tot andere verenigingen op het eiland een stap vooruit willen doen dus ik zou als gemeente zeggen, pak deze kans! Het tegendeel is echter waar en wat volgt is volstrekte radio stilte. Een tekort aan gelden kan er mijn inziens niet zijn want de huidige voetbalvelden van ZSC’62 vertegenwoordigen veel waarde als het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Het 2e argument wat ik wil aandragen waarom een nieuw complex zeer wenselijk is, is de duurzaamheidsparagraaf. Zowel ZSC’62 als De Westhoek kunnen gezien hun bestaansrechtprobleem zich geen grote investeringen veroorloven op het gebied van duurzaamheid op hun complex. In mijn optiek zou de gemeente dit juist moeten stimuleren echter dan is een nieuw complex met bijhorend bestaansrecht randvoorwaardelijk. Graag ben ik bereid mijn zienswijze mondeling toe te lichten en wil ook vragen om een schriftelijke reactie.

Met vriendelijke groet, Werner Klaassen Voorzitter ZSC’62

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *