Verlenging contract

Afgelopen zaterdag 9 februari heeft de trainer van ons 1e elftal John Tahapary zijn contract getekend voor het nieuwe seizoen. John zal in het seizoen 2019-2020 voor het 4e seizoen als trainer voor de groep staan.

op de foto van links naar rechts Dita Louwerse, Werner Klaassen, John Tahapary en Edgar Louwerse

Verlenging contract

Wij hebben deze week overeenstemming bereikt met de trainer van het 1e elftal John Tahapary over het verlengen van zijn contract met een seizoen.

John zal dus in het seizoen 2019-2020 ook nog de trainer zijn van ons 1e elftal.

Nieuwe bestuursleden

Wij hebben 3 personen bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur van ZSC’62.

Werner Klaassen is de nieuwe voorzitter, Edgar Louwerse de nieuwe secretaris en Henry de Voogd bestuurslid voetbaltechnischezaken.


Nieuwjaarsreceptie

Aanstaande zaterdag 5 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie van 16:00 tot 19:00 uur. Alle leden, sponsoren, vrijwilligers en leden van club van 100 zijn welkom.


Algemene ledenvergadering

Maandag 10 december jl was er in de kantine van ZSC62 de algemene ledenvergadering. Een van de punten op de agenda was de toekomst van onze club. Met overweldigende meerderheid hebben de ZSC leden gekozen voor een fusie voor FC de Westhoek zodra er een nieuwe complex gerealiseerd is. Tevens hebben Peter van Sante, Cees Dogger en John Dorreman om uiteenlopende redenen aangegeven uit het bestuur te stappen. Via deze weg willen wij nogmaals de heren bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en gelukkig hebben de heren aangegeven dat er zeker nog wel gebruik gemaakt kan worden van hun expertise mocht dat nodig zijn. Dat betekend wel dat de club op zoek is naar drie nieuwe bestuurders, want met de drie huidige bestuurders is het dun gezaaid. Heb je interesse meld je dan bij Us, Barry, Dita of achter de bar. Aangezien we intussen zonder voorzitter zitten zal Us Khan als aanspreekpunt dienen.

Bestuur ZSC62

Onderzoek accommodatie FC de Westhoek ‘on hold’

Afgelopen donderdag heeft de raadscommissie de bestuursopdracht voor de beoogde accommodatie voor FC de Westhoek behandeld. Ze is van mening dat een aanvullend onderzoek naar de locatie Lagezoom/Kooijmansweg te Renesse niet voldoende ‘breed’ is.

De raadscommissie wil dat naast een nieuwe accommodatie voor FC de Westhoek ook de mogelijkheden worden onderzocht om een (regio)basisschool te vestigen in de directe nabijheid van deze beoogde fusievereniging. De wens om ook de huisvesting van (regio)scholen te bezien, komt voort uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat voor het onderwijs is opgesteld en waaruit naar voren komt dat er in het noordwestelijke deel van Schouwen-Duiveland in de toekomst ruimte is voor één tot twee locaties voor (regio)scholen. Dit betekent dat beide trajecten in samenhang moeten worden bezien en een uiteindelijk locatieonderzoek afhankelijk is van de mogelijkheden die voortkomen uit dit gezamenlijke traject.

Het college gaat binnenkort aan de slag met het verzoek van de raadscommissie. Hoe dan ook betekent dit dat een nieuwe accommodatie voor FC de Westhoek langer op zich laat wachten.

Verandering taken Jerry Monkou

12 september 2019

Het bestuur van SJO FC de Westhoek heeft besloten de samenwerking met Jerry Monkou als technisch coördinator
bij de jeugd per vandaag te beëindigen.

Het is de afgelopen tijd gebleken dat coördinatie van de jeugd en het verzorgen van trainingen en begeleiden van
het tweede seniorenteam een te zware belasting is voor één persoon. Jerry Monkou zal zijn werkzaamheden voor
het tweede team voortzetten.

Het bestuur bedankt Jerry voor zijn inzet voor de jeugd in de afgelopen jaren. In de komende bestuursvergadering
(17 september) staat de invulling van de vacature van technisch coördinator op de agenda.

Ton Croné
Voorzitter