Nieuwjaarsreceptie

Aanstaande zaterdag 5 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie van 16:00 tot 19:00 uur. Alle leden, sponsoren, vrijwilligers en leden van club van 100 zijn welkom.


Algemene ledenvergadering

Maandag 10 december jl was er in de kantine van ZSC62 de algemene ledenvergadering. Een van de punten op de agenda was de toekomst van onze club. Met overweldigende meerderheid hebben de ZSC leden gekozen voor een fusie voor FC de Westhoek zodra er een nieuwe complex gerealiseerd is. Tevens hebben Peter van Sante, Cees Dogger en John Dorreman om uiteenlopende redenen aangegeven uit het bestuur te stappen. Via deze weg willen wij nogmaals de heren bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en gelukkig hebben de heren aangegeven dat er zeker nog wel gebruik gemaakt kan worden van hun expertise mocht dat nodig zijn. Dat betekend wel dat de club op zoek is naar drie nieuwe bestuurders, want met de drie huidige bestuurders is het dun gezaaid. Heb je interesse meld je dan bij Us, Barry, Dita of achter de bar. Aangezien we intussen zonder voorzitter zitten zal Us Khan als aanspreekpunt dienen.

Bestuur ZSC62

Onderzoek accommodatie FC de Westhoek ‘on hold’

Afgelopen donderdag heeft de raadscommissie de bestuursopdracht voor de beoogde accommodatie voor FC de Westhoek behandeld. Ze is van mening dat een aanvullend onderzoek naar de locatie Lagezoom/Kooijmansweg te Renesse niet voldoende ‘breed’ is.

De raadscommissie wil dat naast een nieuwe accommodatie voor FC de Westhoek ook de mogelijkheden worden onderzocht om een (regio)basisschool te vestigen in de directe nabijheid van deze beoogde fusievereniging. De wens om ook de huisvesting van (regio)scholen te bezien, komt voort uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat voor het onderwijs is opgesteld en waaruit naar voren komt dat er in het noordwestelijke deel van Schouwen-Duiveland in de toekomst ruimte is voor één tot twee locaties voor (regio)scholen. Dit betekent dat beide trajecten in samenhang moeten worden bezien en een uiteindelijk locatieonderzoek afhankelijk is van de mogelijkheden die voortkomen uit dit gezamenlijke traject.

Het college gaat binnenkort aan de slag met het verzoek van de raadscommissie. Hoe dan ook betekent dit dat een nieuwe accommodatie voor FC de Westhoek langer op zich laat wachten.

Verandering taken Jerry Monkou

12 september 2019

Het bestuur van SJO FC de Westhoek heeft besloten de samenwerking met Jerry Monkou als technisch coördinator
bij de jeugd per vandaag te beëindigen.

Het is de afgelopen tijd gebleken dat coördinatie van de jeugd en het verzorgen van trainingen en begeleiden van
het tweede seniorenteam een te zware belasting is voor één persoon. Jerry Monkou zal zijn werkzaamheden voor
het tweede team voortzetten.

Het bestuur bedankt Jerry voor zijn inzet voor de jeugd in de afgelopen jaren. In de komende bestuursvergadering
(17 september) staat de invulling van de vacature van technisch coördinator op de agenda.

Ton Croné
Voorzitter

Gemeente gaat haalbaarheid nieuw complex FC de Westhoek verder onderzoeken


De gemeente gaat het komend half jaar in nauwe samenwerking met de voetbalverenigingen ZSC’62, SV Renesse en SV DFS de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van een nieuw sportcomplex voor FC de Westhoek verder onderzoeken. Het betreft de locatie Lagezoom/Kooijmansweg, tegenover bedrijventerrein de Duinzoom in Renesse. Het college heeft op 7 november 2018 deze locatie als voorkeurslocatie voor FC de Westhoek benoemd. Op basis van het nadere onderzoek moet blijken of de verhuizing daadwerkelijk haalbaar is.
De voetbalverenigingen in Scharendijke, Renesse en Burgh-Haamstede willen over een aantal jaren fuseren tot FC de Westhoek. Dit is noodzakelijk, omdat het ledenaantal vanwege de vergrijzing en de ontgroening terugloopt, waardoor de levensvatbaarheid van de clubs in het geding komt. In het geval van een fusie is een nieuw complex op een centrale locatie noodzakelijk.
De gemeente zal bureau Synarchis vragen het nadere haalbaarheidsonderzoek te begeleiden. Bureau Synarchis deed overigens eerder de directievoering van het sportcomplex aan de Lange Blokweg en onderzoek naar nieuwbouw van de Pieter Zeeman te Zierikzee.
Om de vaart en slagvaardigheid in het fusieproces te houden, hebben de verenigingen besloten een transitie stuurgroep op te zetten.
In die stuurgroep zijn alle verenigingen vertegenwoordigd en dit vormt het eerste aanspreekpunt voor de gemeente. Voorman van de stuurgroep, de heer T. Croné,  beaamt ook dat de locatie aan de Lagezoom/Kooijmansweg voor de betrokken verenigingen de beste locatie is:
FC de Westhoek is verheugd dat de gemeente Schouwen Duiveland de keuze naar een nieuwe locatie voortvarend oppakt. Vanuit de verenigingen zal alles worden gedaan om het proces vlot te laten verlopen. Uiteraard zullen de verenigingen alle beschikbare kennis aan de gemeente ter beschikking stellen. De voorkeurslocatie aan de Duinzoom voldoet aan de wensen van de verenigingen; de locatie is centraal gelegen ten opzichte van de verschillende dorpen, goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto.
Momenteel wordt er door de verenigingen al samengewerkt op diverse punten, waaronder de jeugdopleiding en damesafdeling en is er een samenwerkingsverband opgezet voor de mannen senioren.

Vrijwillergs gezocht

Wie kan er zaterdag 25 augustus even helpen met het klaarzetten en opruimen van wat dingen voor de opendag van fc de westhoek op het sportveld van zsc62? We zoeken nog wat mensen om tussen 08:30 – 10:00 en 15:30 – 17:00 uur te helpen. Kun je helpen stuur dan even een berichtje naar Barry Dorreman (barry@dorreman.net)