Nieuwsbrief ZSC

Bijgaand weer een nieuwsbrief vanuit het bestuur van ZSC! Met deze nieuwsbrief, die we op regelmatige basis verzenden, zullen we jullie op de hoogte brengen en houden van bestuurszaken, de activiteiten die worden georganiseerd en andere te delen wetenswaardigheden. We wensen jullie veel leesplezier! 

Corona regels

Het goede nieuws is dat we weer mogen gaan voetballen en daar hebben we ongetwijfeld allemaal heel veel zin in. Anders dan anders zitten hier echter wel veel regels aan verbonden waar wij als club maar ook jij als lid aan moet voldoen. Regels die maken dat we lekker kunnen gaan voetballen, de kantine weer open gaat en we supporters mogen ontvangen maar ook regels die een appel doen op ieders individuele verantwoordelijkheid in de nieuwe 1,5 meter samenleving.

Onderstaand de regels zoals die gelden binnen ZSC gebaseerd op de protocollen vanuit de KNVB. Specifiek lichten we de belangrijkste regels toe voor wat betreft de kleedkamers en de kantine aangezien die voor iedere vereniging specifiek gemaakt worden gebaseerd op de lokale situatie.

Allereerst in bijgaande link het protocol voor jou als speler: [Klik hier] We gaan er vanuit dat je dit leest en deze regels in acht neemt. Deze gelden overal, dus ook als je uit voetbalt bij een andere vereniging!

Tevens in bijgaande link het protocol voor de kleedkamers: [Klik hier]. Ook deze willen we vragen te lezen en gelden generiek voor alle verenigingen dus ook deze in acht nemen als je uit voetbalt! Voor ZSC gelden specifiek een aantal aanvullende maatregelen om aan de 1,5 meter te kunnen voldoen.

  • Per team krijg je 2 kleedkamers tot je beschikking zodat iedereen op 1,5 meter zich kan omkleden en douchen. Indien een wedstrijd wordt gespeeld om 12.30 uur en om 14.30 uur ontstaat er overlap. Het aankledende team wat de wedstrijd moet gaan spelen heeft ten allen tijde voorrang boven het team wat klaar is en moet gaan douchen. Alleen zo kunnen we 2 kleedkamers ter beschikking stellen.
  • De wedstrijdbespreking vind ten allen tijde plaats buiten op het veld.
  • De middelste douches zijn buiten gebruik en met rood lint afgeschermd zodat iedereen op 1,5 meter kan douchen.

Tot slot bijgaand het protocol voor de kantine [Klik hier]. Ook dit lezen en wellicht ten overvloede geldt ook dit voor alle verenigingen! Bijgaand de specifieke situatie bij ZSC:

  • De kantine kan worden betreden via de rechterdeur uitkomend bij de toiletgroepen
  • Verlaten van de kantine vindt plaats via de tuindeur aan de voorkant van de kantine
  • Bestellen aan de bar maximaal met 3 personen op de aangewezen sticker op de grond
  • In de kantine is alles ingericht op 1,5 meter. Let wel, iedereen moet zitten en nadrukkelijk is het niet de bedoeling te schuiven met stoelen en tafels. Dit geldt ook voor buiten aangezien ook daar iedereen moet zitten en nu ook als zodanig is ingericht
  • Bij de aanvang van het seizoen zullen we een 2e verkooppunt buiten creëren zodat we de drukte in de kantine kunnen ontlasten. Vrijwilligers welkom hiervoor want dit halen we niet uit de bestaande kantine bezetting
  • Uitsluitend pinbetalingen zijn toegestaan in de kantine om overdracht via geld te voorkomen.

We realiseren ons als bestuur ter dege dat bovenstaande alleen gaat werken als iedereen zich houdt aan de regels, we elkaar aanspreken als dit niet gebeurt en we met gezond verstand weer lekker gaan voetballen. Echter als club zijn we ook verantwoordelijk voor iedereen die op het sportpark is en bij een eventuele controle waarbij misstanden zijn zijn we als club ook degene die de boete zal moeten betalen. We zijn er als bestuur 100% van overtuigd dat we de juiste maatregelen hebben genomen maar dat de uitvoering bij jou als lid ligt. Dit maakt ook dat we op voorhand willen stellen dat een eventuele boete verhaald zal worden op de leden.

Kortom, interessant leesvoer met regels die we normaal niet kennen maar wel noodzakelijk om er weer een leuk seizoen van te maken!

Voetbalnieuws

Zaterdag start alweer de voorbereiding voor ons vlaggenschip! Bijgaand het programma incluis de bekerwedstrijden [Klik hier]. We hebben een grotere selectie dan andere doordat liefst 6 nieuwe spelers lid zijn geworden! Mooi compliment voor ons als vereniging en veel vertrouwen in een stabiel seizoen in de 3eklasse. Cees van Dijk zal Westhoek/ZSC2 wederom onder de hoede nemen en wie weet kunnen die dit seizoen wel de stap maken naar promotie! Voor ZSC2 en3 zal de gezelligheid weer voorop staan met liefs meer overwinningen dan nederlagen..

Fusie

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld hebben we een brief gestuurd naar de gemeente in zake onze wens tot een nieuw sportcomplex op een goed bereikbare plek op de as van Brouwerhaven naar Burgh Haamstede. Zoals inmiddels bekend is op basis van een objectief onderzoek voor wat betreft de scholen hetzelfde advies gegeven. We zijn heel benieuwd wat de raad zal beslissen maar voor ons als club wel een hele belangrijke ontwikkeling. Het bestuur is ook op gezette tijden in gesprek met de wethouder om de lobby voort te zetten. 

Activiteitenkalender

Door alle maatregelen willen we eerst ervaring op gaan doen met het reilen en zeilen op het sportpark vooraleer we activiteiten zullen gaan organiseren.

Sponsoring

Gelukkig zijn we geen sponsors kwijt geraakt in deze lastige economische tijd. Sterker nog we hebben een aantal nieuwe bordsponsors mogen verwelkomen. Tevens zullen we voor een gering bedrag dit jaar balsponsors gaan zoeken. Mocht je interesse hebben, meld je bij Kasimier Snoek!
En alle huidige sponsors, veel dank voor jullie bijdragen!

Sportpark

Cees Venneman en Kees Louwerse hebben zich bereid getoond om het sportpark te onderhouden. Hier zijn we heel blij mee maar meer handen maken natuurlijk altijd lichter werk dus als je wilt helpen, meld je bij Cees of Kees!

Tevens willen we voor het seizoen even een inhaalsslag maken om het sportpark helemaal spik en span te krijgen. Leden die nog geen vrijwilligerswerk doen momenteel zullen hiervoor via hun leiders worden gevraagd. We rekenen op jullie hulp!

Afrekenen kantine

We hebben gemerkt dat over afgelopen seizoen nog steeds niet alle openstaande rekeningen zijn voldaan wat in deze lastige tijd voor ons als kleine vereniging zeer onwenselijk is. Met ingang van heden is opschrijven aan de bar alleen nog mogelijk als je ook diezelfde dag betaald. Dank voor jullie begrip in deze!

Club van 100

We zijn bezig met een mooie bestemming voor het geld van de Club van 100 waar we later op terug zullen komen. Mocht je ook willen bijdragen aan de club van 100, meld je dan bij Barry.

Kortom, een hoop nieuws zo aan het begin van het nieuwe seizoen met nieuwe regels maar we doen dit omdat we daarmee zowel de gezondheid van de leden als de continuïteit van de vereniging nu en in de toekomst kunnen waarborgen!

Veel voetbalplezier!
Het bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *