Verandering taken Jerry Monkou

12 september 2019

Het bestuur van SJO FC de Westhoek heeft besloten de samenwerking met Jerry Monkou als technisch coördinator
bij de jeugd per vandaag te beëindigen.

Het is de afgelopen tijd gebleken dat coördinatie van de jeugd en het verzorgen van trainingen en begeleiden van
het tweede seniorenteam een te zware belasting is voor één persoon. Jerry Monkou zal zijn werkzaamheden voor
het tweede team voortzetten.

Het bestuur bedankt Jerry voor zijn inzet voor de jeugd in de afgelopen jaren. In de komende bestuursvergadering
(17 september) staat de invulling van de vacature van technisch coördinator op de agenda.

Ton Croné
Voorzitter