Samenstelling bestuur

Voorzitter Peter van Sante
Secretaris John Dorreman
Penningmeeester Dita Louwerse
Wedstrijdsecretaris Henry de Voogd
Velden en materialen Us Khan
Vrijwilligers en activiteiten Barry Dorreman
Fusie en clubgebouw Cees Dogger