Voortgang FC de Westhoek

Hoewel de vorderingen soms slecht zichtbaar zijn, zijn er veel mensen in meerdere werkgroepen voor het vormen van de nieuwe Westhoek enthousiast aan de slag. Het lijkt me goed om het vele werk dat deze mensen doen en de werkgroepen die we hebben voor het voetlicht te brengen. Wie het zijn en waar ze mee aan de slag zijn kun je hierna lezen. Na het doorlezen weet je ook hoever we op de verschillende onderwerpen gevorderd zijn.


Stuurgroep

[Cees Dogger (ZSC), Marco van Oeveren (DFS), Jan van der Straaten (Renesse), Ton Croné (FC de Westhoek)]
De stuurgroep is het eindstation van alle adviezen en alle informatie uit de werkgroepen. Na vaststelling in de stuurgroep gaan de resultaten naar de verschillende besturen. Verder pakt de stuurgroep alles op wat niet in werkgroepen ondergebracht kan worden. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde zijn gekomen: doorontwikkelen en activeren van breedtesport, nieuwe takken van sport voor de breedtesport, enthousiasmeren van jonge jeugd als nieuwe leden, ouderenvoetbal (7×7, wandelvoetbal), uitbreiden soosactiviteiten naar andere kernen etc.

Werkgroep Accommodatie
[Jeroen Grefkens (DFS), Krispijn de Jonge en Rinus Everaers (Renesse), Arno de Jonge (ZSC), Ton Croné (FC de Westhoek)]
Heeft een plan van eisen opgesteld dat als basis heeft gediend voor de gemeentelijke besluitvorming voor een locatiekeuze. Nu deze keuze is gemaakt is eerst de gemeente aan zet om ruimtelijke plannen goed te keuren, waaronder het bestemmingsplan. Naar verwachting zal dit kort na de verkiezingen aanvangen. Daarna komt de inrichting van het terrein en de fasering aan de orde.

Werkgroep Sponsoring
[Martine Kaldenberg en Maarten Kempen (Renesse), Jean Paul van de Weele (ZSC), Marco van Oeveren (DFS), Ton Croné (Fc de Westhoek)]
Oorspronkelijk in het leven geroepen om sponsors voor de FC de Westhoek binnen te halen. Nu bezig met het inventariseren van de sponsors van de 3 verenigingen en met het opstellen van een sponsorplan voor de toekomst.

Werkgroep Financiën
[Maarten van Leeuwen (Renesse), Arno de Jonge (ZSC), Dick Fierens (DFS), Ton Crone (FC de Westhoek)]
In kaart brengen van de huidige financiële posities van de verenigingen, financiële verplichtingen in de toekomst en doen van voorstellen over de toekomstige financiële opzet. Doelstelling is voorwaarden scheppen voor een gezonde financiële huishouding in de nieuwe vereniging.
Werkgroep Regelgeving
[Hans Erkelens (ZSC), Wim Spee (DFS), Hanno Canters (Renesse), Ton Croné (FC de Westhoek)]
Opstellen van statuten en huishoudelijk reglement. Maken van een organisatieopzet. Documenten benodigd voor de formele oprichting van de nieuwe vereniging. Inmiddels zijn deze werkzaamheden afgerond en de documenten goedgekeurd door de stuurgroep. Deze werkgroep heeft de hoofdtaak volbracht en is paraat voor eventuele vervolgopdrachten.

Werkgroep vrijwilligersbeleid
[Martine Kaldenberg (Renesse), Huib Nortier (DFS), Barry Dorreman (ZSC), Ton Croné (FC de Westhoek)]
Het krijgen en binden van vrijwilligers is een van de grootste opgaven waarmee de verenigingen nu en waarschijnlijk ook in de toekomst mee te maken hebben. Om daarvoor een goede aanpak te kiezen is deze werkgroep opgericht. Er wordt gezocht naar een succesvolle aanpak bij diverse bonden en verenigingen.

In de steigers staat de werkgroep breedtesport. Het is de bedoeling dat deze werkgroep een nieuwe impuls gaat geven aan de breedtesport van FC de Westhoek door het geven van bekendheid aan de sporten die nu al beoefend worden (Running, Gymnastiek, Wandelen, Badminton, Rugby) en ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Het doel is om FC de Westhoek meer te laten zijn dan een voetbalvereniging. Wij zoeken hiervoor nog een aantal enthousiaste mensen die dit samen met Antoinette Schults (de huidige trekker bij DFS Breedtesport) op wil gaan zetten. Een uitdaging voor wie actief wil zijn en goede ideeën heeft!
We willen graag de communicatie naar de leden naar een hoger plan tillen. Dat betekent niet alleen vertellen waar we mee bezig zijn, maar ook openstaan voor ideeën en initiatieven van de leden. De middelen zijn er, maar het ontbreekt ons aan deskundigheid en aan mensen. Wie wil deze prioriteit mede vorm geven? We vinden het immers allemaal belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt, toch…?
De soos-activiteiten zijn halverwege vorig jaar gestart in Burgh Haamstede (nieuwe BIG S) en de gang zit er lekker in. Het plan is om soortgelijke initiatieven ook in de andere dorpen op te gaan zetten. Hopelijk lukt dat ons in de loop van het jaar. Je voelt het al aankomen: “wie gaat ons daarbij helpen?”

Er zijn zat ideeën en ambities. Het nu alleen zaak om deze samen in te gaan vullen. Niemand kan het alleen. Als we er met elkaar de schouders onder zetten kunnen we het voor elkaar krijgen. Meer informatie? Een belletje naar een van de bestuursleden van de verenigingen is een mooie start voor een actieve rol. We hebben iedereen nodig!

Ton Croné,
Voorzitter FC de Westhoek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *